2015. május 25., hétfő

Mente / Mendi családnév

Joseph Anton Mente volt az első ismert ősöm ezen a néven, ő Mente volt, a fia Lorenz először Mente, utána Menti néven szerepelt, az ő fia Martin már Mendi volt. A név lehet magyar vagy német eredetű. A magyar Mente családnév alakulhatott át Vörösváron Mentire a gyakori i végződésű nevek hatására, azután a t-ből d lett zöngés kiejtés hatására. A német Mende családnévből is származhat, ez az -  am Ende - falu végén lakó -  vezetéknévből jött létre.
Merk családnév

A germán marko - határ előtagot tartalmazó személynevek, pl. Markward, Markhard rövidüléséből származik, az apa nevéből lett családnév.
Lunz családnév

Két eredete lehet, ragadványnév a német lunz álmosság melléknévből - álmos, vagy a tiroli lunze - hasadék szóból, a lakóhelyre utal.
Krivinka családnév

Cseh vagy szlovák eredetű. A krivy - görbe, ferde, hamis, hazug névből származik, ehhez járul a -ka kicsinyítőképző, a jelentése hazug ember.
Tagscherer családnév

A szó jelentése tésztagyúró-pék, a Fekete-erdő vidékéről származik a szó.
Axmann családnév

Az achtesman szóból származik, ülnök, laikus bíró, tanácskozásba bevont személy.
Drescher családnév

A dreschen,  ( gabonát ) csépel szóból származik, egy foglalkozásnév, cséplő.
Nissner családnév

A Niss vezetéknév az egyházi Denis ( Dionysius ) személynév rövidülése, ehhez járul a - ner apanévképző, tehát a az apját nevezték Nissnek.
Lasermann családnév

A német egyházi Laser - Lázár egyházi személynévből származik, az utótag a  mann apanévképzőből származik, az apja volt Laser.
Weydlich / Weidlich családnév

A Weydlich családnév. Ez egy ragadványnév, ma a weidlich jelentése alapos, derék, jóravaló, régen a vadászathoz értő volt a jelentése.
Zeydler / Zeidler családnév

Két eredete lehet. Az első jelentése méhész. A második lehetőség lakosnév a sziléziai Zeidel településről.
Rotter családnév

Több eredete lehet a szónak. Az első lehetőség, egy -er képzős lakosnév, a Rott, Roth településnévből vagy a bajor Rott folyónévből. A második egy zenész foglalkozásnév, a Rotte tekerőlant hangszerből, a harmadik  egy sváb foglalkozásnév, a csomagtovábbító céh tagja, a negyedik a Rotte katonai raj , embercsoport szóból ered káplár a jelentése vagy a falu elöljárója.
Jackwert családnév

A szó első fele a Jakob név rövidüléséből származik. A második fele a werth három eredetű lehet, az első lehetőség a vendéglős, családfő szóból, a második lehetőség a mocsaras területen levő szigetből származhat, a harmadik lehetőség a Werd, Werth, Wörth településnévből.
Sedlacsek családnév

A szónak az ócseh sedlo - település, birtok szó a töve. Tehát egy birtokos, telkes jobbágy a jelentése.