2013. március 8., péntek

Kleppel Johann Nepomuk templom

Kleppel Johann Nepomuk templom
A fatemplom 1783-ban épült barokk stílusban, a Velehrad kolostor építette.
Kleppel

Kleppel csehül Klepacov, ma Zöptau csehül Sobotin része. Először 1594-ben említették favágók és bányászok lakták, akik fát és ércet szállítottak Zöptau vasművének. Az első Freirichter, Andreas Drescher ősapám volt itt. A falu tulajdonosa a Zerotin család és 1770 után a Velehrad kolostor. 1677-ben 35 ház volt a településen. Zöptaut 1351-ben említették először, itt vasércet bányásztak.
Marschendorf Szent Mihály templom

Szent Mihály templom menyezet

Szent Mihály templom orgona

Szent Mihály templombelső

Marschendorf Szent Mihály templom
A fatemplom 1609-ben épült reneszánsz stílusban, később barokk és rokokó stílusban átépítették. Az oltárt 1649-ben szentelték fel. 1757-ben épült a hagymakupolás torony.
Neudorf Szent Márton templom

Neudorf Szent Márton templom
A templom 1611-ben épült fatemplom, reneszánsz stílusban, késő gótikus elemekkel. Ilyen templom három épült a térségben, ezenkivül a Szent Miklós templom Marschendorfban és a Johann Nepomuk templom Kleppelben.

2013. március 7., csütörtök

Lorenz Jackwert és Barbara

1662.11.09 Lorenz Jackwert, lakóhelye Neudorf, 50 éves, halála.
1690.07.03 Barbara - Lorenz Jackwert özvegye, 85 éves, halála.
Lorenz Jackwert 1644-ben Dorothea lánya születésekor még Lorenz Jakob volt az anyakönyvben, az 1650-es években tértek át az anyakönyvben a Jackwert névre és 1662-ben már Lorenz Jackwert névvel írták be a halotti anyakönyvbe.
Simantke

A szorb Symank név elnémetesedett változata, van egy alnémet cke, ke képző. A szorb Symank a szláv Syman, Siman és a szorb k kicsinyítő képző eredménye. A szláv Siman a Simon névből ered.
Donig

A morva Donik név német változata, a csonkolt Donat, Dominik, Anton név és az ik kicsinyítő képzőből ered.
Heinisch / Hainisch

A szorb Heinis név német változata, a szorb név a német Heinrich név rövidítése után a szláv is kicsinyítő képzőt kapta.
Jaschke név

A cseh, morva, szlovák Jasko név, német változata. Az Ja kezdetű nevek pl: Jakob, Jaroslav csonkolása után a ko kicsinyitő képzőt kaptak.
Michael Donig

1653.02.10 Michael Donig, lakóhely Beckengrund halála.
Michael Axman

1677.10.03 Michael Axman, lakóhely Kleppel, 47 éves, halála.
Andreas Drescher

1683.11.12 Andreas Drescher erbrichter, lakóhely Kleppel, 60 éves, halála.
Georg Simantke és Agneta

Georg Simantke, aki Georg Simantke fia volt és Agneta, aki Georg Christen özvegye volt, 1632.01.30-án Doberseikben házasságot kötött.
1653.08.15-én Doberseikben meghalt Agneta.
1654.01.31-én Georg Simantke özvegy és Ursula, Michael Graff lánya, Doberseikben házasságot kötött.
1683.07.01 Georg Simantke halála, lakóhely Doberseik.
Marcus Simantke

1636.04.15 Marcus Simantke születése, apja Georg Simantke ( ?-1683 ), anyja Agneta ( ? - 1653 ), lakóhely Doberseik.
1715.07.05 Marcus Simantke halála, lakóhely Doberseik, 80 éves.

Lorenz Lasermann és Dorothea Donig

1660.02.01. Lorenz Lasermann (1633-1703) és Dorothea Donig (1634-1711) aki Michael Donig (?-1653) lánya, lakóhelyük Gross Ullersdorf házassága.
1703.10.27 Lorenz Lasermann, lakóhelye Gross Ullersdorf, 70 éves halála.
1711.04.07. Dorothea Donig aki Lorenz Lasermann özvegye, 77 éve, lakóhelye Marschendorf csehül Marsikov, ma Gross Ullersdorf része, halála.
Johann Weydlich

1702.03.11 Johann Weydlich gissmeister (öntőmester), lakóhelye Reutenhau, 78 éves halála.
Hans Hainisch és Dorothea Jackwert

1644.09.11 Neudorf, Dorothea Jackwert születése, apja Lorenz Jackwert ( 1612- 1662 ), anyja Barbara ( 1605 - 1690 ). Amikor született, még Dorothea Jakob volt a neve, az apja is Lorenz Jacob volt, aztán az 1650-es évektől már Jackwert lett az anyakönyvben.
1664.09.21 Johann Hainisch (1618-1678) volt soldat (katona) aki Hans Hainisch ( aki már meghalt ) fia, született Deutsch-Liebau és Dorothea aki Lorentz Jackwert ( már ő is meghalt ) lánya, lakóhelye Neudorf házasságot kötött. Hans Hainisch a Caprara ezredben, Thomas Presser kapitány századában volt katona. A Caprara ezred a 7-es császári vértesezred volt, 1629-ben alapította Octavio Piccolomini, 1656-ban Ludwig Hieronymus Caprara lett a tulajdonosa, 1663-tól Aneas Sylvius Caprara, részt vettek a harmincéves ( 1618-1648 ) háborúban, az északi háborúban ( 1655 - 1660 ) Lengyelországban a svédek ellen harcoltak, 1664-ben a török elleni háborúban részt vettek Léva elfoglalásában.
1678.05.07. Hans Hainisch volt soldat , lakóhelye Neudorf, 60 éves, halála.
1679.08.10 Hans Klein özvegy, lakóhelye Gross Ullersdorf és Dorothea aki Hans Hainisch özvegye, lakóhelye Neudorf házassága.
1710.01.27. Neudorf, Hans Klein 74 éves halála.
1719.12.11. Dorothea Jackwert aki Hans Klein özvegye, lakóhelye Neudorf halála. 
Andreas Weiser és Marina

1682.07.30 Andreas Weiser (1628-1682) schuchmacher (cipész), lakóhelye Neudorf, 54 éves, halála. 1695.02.08 Marina (1628-1695) Andreas Weiser özvegye, lakóhelye Neudorf, 67 éves, halála.
Friedrich Drescher és Marina Axman

1684.08.06 Friedrich Drescher (1658-1724) erbrichter / örökös bíró aki Andreas Drescher (1623-1683) erbrichter fia, lakóhelye Kleppel és Marina Axman (1662-1719) aki Michael Axman (1630-1677)  lánya, lakóhelye Kleppel házasságot köt.
1719.03.26 Marina Axman aki Friedrich Drescher  erbrichter felesége, lakóhelye Kleppel, 57 éves, halála.
1724.10.19 Friedrich Drescher  erbrichter, lakóhelye Kleppel, 66 éves, halála.
Hans Nissner és Christina Simantke

1658 körül született Doberseikben Hans Nissner, aki Andreas Nissner ( 1620 - 1694 ) és  Eva Schiessler ( 1620 - ? ) fia volt.
1683.08.01 Hans Nissner (1658-1720) lakóhelye Doberseik és Christina Simantke, aki Marcus Simantke (1636-1715) lánya, lakóhelye Doberseik házassága.
1720.07.03 Johann Nissner, lakóhelye Doberseik, 62 éves halála.
Friedrich Jackwert és Dorothea Lasermann

Dorothea Lasermann (1667-1707), 1667.03.02-án született Lorenz Lasermann (1633-1703) és Dorothea Donig (1634-1711) lányaként Gross Ullersdorfban.
1689.07.23 Friedrich Jackwert, aki Hans Jackwert fia, lakóhelye Gross Ullersdorf és Dorothea Lasermann, aki Lorentz Lasermann lánya, lakóhelye Gross Ullersdorf házassága.
1707.07.18 Dorothea Lasermann, lakóhelye Gross Ullersdorf, 40 éves halála.
1709.11.03 Friedrich Jackwert özvegy lakóhelye Gross Ullersdorf elveszi Elisabeth Daumannt.
Hans Zeydler és Elisabeth Weydlich

1685.02.27. Hans Zeydler, aki Mathias Zeydler volt schenck (kocsmáros) hátramaradt ( apja már meghalt )  fia , lakóhelye Reutenhau és Elisabeth Weydlich aki Hans Weydlich gissmeister (öntőmester) lánya, lakóhelye Reutenhau házassága.
1712.08.05. Elisabetha Weydlich halála, lakóhelye Gross Ullersdorf, 49 éves.
1713.11.17 Johann Zeydler özvegy lakóhely Gross Ullersdorf és Rosina aki Johann Schubert lánya házassága.

2013. március 6., szerda

Christian Weiser és Barbara Hainisch

Christian Weiser (1660-?), 1660.12.25-én született Neudorfban, Andreas Weiser (1628-1682) és Marina (1628-1695) fiaként.
Barbara Hainisch (1676-1757), 1676.04.03-án született Neudorfban, Hans Hainisch (1618-1678) soldat (volt katona) és Dorothea Jackwert (?-1719) lányaként.
1688.02.15 Christian Weiser, aki Andreas Weiser fia, lakóhelye Neudorf és Catherina Schreiber aki Georg Schreiber lánya házassága.
1695.02.17 Neudorf, Catherina Schreiber 32 éves halála.
1695.07.17 Christian Weiser özvegy és Barbara Hainisch, aki Hans Hainisch lánya, Neudorfban házasságot köt.
1757.03.12 Barbara Hainisch özvegy halála 85 éves Neudorfban.
Johann Nissner és Elisabeth Drescher

Johann Nissner (1686-1758) erbrichter / örökös bíró, 1686.04.30-án született Doberseik, csehül Dobrecov településen, ez ma Bergstadt, csehül Horni Mesto része, szülei Hans Nissner (1658-1720) és Christina Simantke.
Elisabeth  Drescher (1686-1722), 1686.08.26-án született Kleppelben, Friedrich Drescher (1658-1724) erbrichter és Marina Axman (1662-1719) lányaként.
Johann Nissner, aki Hans Nissner fia, lakóhelye Doberseik, Rabenstein uradalom és Elisabeth Drescher, aki Friedrich Drescher lánya, 1712.09.26-án kötött házasságot Kleppel településen. 1722.06.02 Elisabeth Drescher, aki Johann Nissner erbrichter felesége, Kleppelben halt meg 37 évesen.
1722.07.13 Johann Nissner erbrichter özvegy elvette feleségül Dorothea Stöhrt, aki Tobias Stöhr lánya, Kleppelben.
1758.06.22 Johann Nissner, aki 80 éves, meghalt Gross Ullersdorfban.
Johann Georg Zeydler és Katharina Jackwert

Hans Georg Zeydler (1697-1767), 1697.03.16-án született Reutenhau, csehül Rejhotice településen, ma Wiesenberg, csehül Loucna nad Desnou része, szülei Johann Zeydler és Elisabeth Weydlich (1663-1712).
Katharina Jackwert (1699-1750), 1699.11.06-án született Gross Ullersdorfban, Friedrich Jackwert és Dorothea Lasermann (1667-1707) lányaként.
1723.05.03-án kötött házasságot Johann Georg Zeydler, aki Hans Zeydler fia és Katharina Jackwert, aki Friedrich Jackwert lánya Gross Ullersdorfban.
Katharina Jackwert 1750.08.19-én halt meg Gross Ullersdorfban 50 évesen.
Hans Georg Zeydler 1767.09.05-én halt meg Gross Ullersdorfban 70 évesen.

2013. március 5., kedd

Michael Weiser és Susanna Rotter

Michael Weiser (1704-1775) 1704.09.23-án született Christian Weiser (1660-?) és Barbara Hainisch (1676-?) fiaként Neudorfban.
Susanna Rotter (1707-1759) 1707.02.03-án született Reitendorfban, Hans Rotter és Marina Donig lányaként.
1730.01.29-én kötött házasságot Michael Weiser, aki Christian Weiser fia aki már meghalt és egyházatya volt a település egyházi ügyekkel megbízott tagja, Neudorf a lakóhelye és Susanna Rotter aki Hans Rotter lánya, aki már meghalt és Reitendorf, csehül Rapotin a lakóhelye.
1759.04.03-án halt meg Susana Rotter, aki Michael Weiser felesége, lakóhelye Neudorf, 52 évesen, a bejegyzés szerint Michael Weiser egyházatya felesége.
Michael Weiser 1775.05.05-én halt meg, Neudorfban az 1.szám alatt lakott.
Tobias Nissner és Veronika Jaschke

Tobias Nissner (1719-1779) 1719.04.19-én született Kleppel csehül Klepacov településen ez ma Zöptau csehül Sobotin része, Johann Nissner erbrichter / örökösbíró (1686-1758) és Elisabeth Drescher (1686-1722) fiaként.
Anna Veronika Jaschke (1725-1771) 1725.11.25-én született Hans Michael Jaschke ( 1686 - 1766 ) schmidt (kovács) és Anna Maria (1694-1763) lányaként Buchelsdorf csehül Bukovice településen, ez ma Gross Ullersdorf része.
1751.05.10-én kötött házasságot Tobias Nissner aki Hans Nissner richter fia, lakóhelye Kleppel, a foglalkozása pék és Anna Veronika Jaschke, Michael Jaschke lánya, lakóhelye Buchelsdorf.
Veronika Jaschke hortulana (paraszt) 1771.12.16-án halt meg Buchelsdorfban a 31.szám alatt 40 évesen.
Tobias Nissner bauer, Gross Ullersdorf 167.szám alatt halt meg 59 évesen 1774.08.09-én.
Franz Weiser és Katharina Zeydler

Franz Weiser (1730 körül - 1806) 1730 körül születhetett Neudorfban, csehül Nová Ves, ma Zárová, ez Gross Ullersdorf része, apja Michael Weiser (1704 -1775 ), anyja Susanna Rotter (1707-1759) fiaként. Anna Katharina Zeydler (1730-1774) 1730.11.02-án született Gross Ullersdorfban, Johann Georg Zeydler (1697-1767) és Katharina Jackwert (1699-1750) lányaként.
1757.11.13 házasodott össze Frantz Weiser, aki Michael Weiser gärtner fia, lakóhelye Neudorf és Katharina Zeydler aki Hans Georg Zeydler bauer (paraszt) lánya és Gross Ullersdorfban lakik. Katharina Zeydler  rustica (paraszt) 1774.03.01-én halt meg, Gross Ullersdorf 175.szám alatt, 44 évesen.
1774.06.06-án Franz Weiser özvegy rusticus, Gross Ullersdorf 175.szám alatti lakos elvette feleségül Catherina Loemannt, aki Tobias Loemann lánya volt.
Katharina Loemann 1806.07.15-én halt meg Gross Ullersdorfban a 175.szám alatt.
Franz Weiser hausgesind / házicseléd 1806.08.06-án halt meg Gross Ullersdorfban a 175.szám alatt. 
Michael Weiser és Anna Maria Nissner

Hans Michael Weiser (1758-1829) 1758.09.07-én született, Franz Weiser (1730 körül - 1806) hausgesind (házicseléd) és Katharina Zeydler (1730-1774) fiaként, Gross Ullersdorfban.
Anna Maria Nissner (1758-1820) 1758.09.10-én született, Tobias Nissner (1719-1779) peck (pék) és Veronika Jaschke (1725-1771) lányaként, Gross Ullersdorfban.
1780.11.22-én Michael Weiser, aki Franz Weiser fia, elvette feleségül Anna Maria Nissnert, aki Tobias Nissner lánya, Gross Ullersdorf 93.szám alatt.
1798.02.08-án született ősapám Michael Weiser (1798-1845), Gross Ullersdorf 93.szám alatt, aki Michael Weiser gärtner (zsellér) és Anna Maria Nissner fia volt.
1820.02.25-én halt meg Gross Ullersdorf 93.szám alatt Anna Maria Nissner, aki Michael Weiser gärtner felesége volt.
1829.06.24 Gross Ullersdorfban a 93.szám alatt lakó Michael Weiser gärtner halála 71 éves korában.