2012. augusztus 15., szerda

Német bevándorlás Törökbálintra 1712-1713

A törökbálinti házassági anyakönyvben 4 bevándorló származási helye található, 2 osztrák, 1 sváb, 1 morva. 1712-ben Paul Friedrich felesége Eva Ziger, Ausztriából. Andreas Ritter Ausztriából. Johann Georg Leib, Lindauból Svábország. 1713-ban Johann Sterzer, Austerlitzből Morvaország. A halálozási anyakönyvben 1712-ben Katherina Fayrabent, Ravensburgban Svábország született. A születési anyakönyvben 1712-ben Ursula Pur szülei Franz és Katherina, Fischbachból Biberach körzet Svábország   jöttek. 1713-ban Joseph Miller apja Johann, Aufhofenből Biberach körzet Svábország jött. Mathias Kovach szülei Joseph Kovach és Dorothea, Brünnből Morvaország jöttek, ők csehek lehettek.
Német bevándorlás Törökbálintra 1710-1711

Ebben az időszakban osztrákok, csehországiak, 1 sváb, 1 tiroli, és 1 Szepes megyei német bevándorló jött Törökbálintra. A házassági anyakönyv szerint 1710-ben 4-en jöttek Törökbálintra. Először Johann Pobst jött Hadersdorfból/Hadusfalva, Szepes megye. Georg Stanner felesége Maria Wadl, Grafenwörthből Tulln körzet Alsó Ausztria. Jakob Friedrich Csehországból, a felesége Maria Holrieder Tirolból. 1711-ben Mathias Stainer felesége Franciska Weger Svábországból, ő még a nagy 1712-es sváb bevándorlás előtt érkezett.

2012. augusztus 14., kedd

Törökbálint és Doborján

Az 1730-as években 3 bevándorló jött Doborjánból az anyakönyv szerint, 2 német és 1 horvát. Doborján, németül Raiding Sopron vármegyében feküdt 1920-ig, azután az osztrák Burgenland része lett. A házassági anyakönyv szerint 1731-ben Joseph Flaschker és Jakob Horvát származott innen. 1735-ben pedig Martin Pauer. Többen is jöhettek onnan, csak náluk ez nem került az anyakönyvbe.

Horvát bevándorlás Törökbálintra 1711-1734

A horvát bevándorlók érkeztek a nyugati határszélről, ami 1920 óta magyar és osztrák a mai Burgenland (ezután BU): Vas, Moson, Sopron megyék. Horvátországból, a déli megyékből: Bács megye. A Felvidék nyugati széléről: Pozsony megye. Ezenkivül a környező horvát településekről: Érd, Tabán. Az adatok a házassági anyakönyvből vannak. 1711-ben 5 házasság volt. Johann Jessich, Eckersdorf/Szakonyfalu Vas megye elvette Katherina Suknovicht, Érd. Martin Evetovitz, Varasd Horvátország elvette Ursula Jezkoviczt, Rasztina Bács megye ( ma Szerbia). Georg Jagatich, Grosswarasdorf/Szabadbáránd Sopron megye (BU) felesége Barbara Petray, Potzneusiedl/Lajtafalu Moson megye (BU). Michael Stolichich, Pozsony elvette Ursula Kesicht, Hédervár Moson megye. Paul Nikolich, Hédervár elvette Katherina Gakovicht, Tabán (Buda városrésze). 1712-ben Michael Horvát, Lendva Horvátország. Szintén ekkor Michael Gakovich elvette Katherina Bosnyákot, Tabán. 1729-ben Johann Drasicz Horvátország. 1731-ben Jakob Horvát, Raiding/Doborján Sopron megye (BU).1734-ben Michael Schekolin, Grosswarasdorf. A törökbálinti horvátok az érdi, tököli, tabáni, tárnoki horvátokkal házasodtak a későbbiekben. A többi horvát család eredete sajnos ismeretlen.

2012. augusztus 13., hétfő

Törökbálint 1710-1720 magyarországi telepesek

Az időszak egyik érdekes történése, hogy a jezsuiták meg sem várva a Rákóczi szabadságharc végét már 1710 tavaszán új telepeseket toboroztak. A másik speciális vonás, hogy a jezsuita rend eltérve a pilisi térség többi birtokosától a nyugati határszélen is toborzott horvát és német telepeseket. A telepesek Vas, Sopron, Moson megyékből származtak főleg, de jöttek Horvátországból, Pozsony, Szepes és Bács megyéből is.
Horvát bevándorlás Törökbálintra 1710 előtt

 1702-es házassági anyakönyv szerint, Gregor Zuiticz szabó Leitenbergből, Stájerországból vándorolt be. A török elől menekülő horvátok az 1500-as években néhány stájerországi faluban is letelepedtek.
Német bevándorlás Törökbálintra 1699-1710

A jezsuiták 1700-as levelén kivül amely szerint osztrák és bajor bevándorlók érkeztek Törökbálintra, az anyakönyvi bejegyzések maradtak fenn néhány bevándorló származási helyéről. A halálozási anyakönyvben 1702-ben 1 ilyen halál volt, Johann Holender Tirolból. A házassági anyakönyvben 1702-ben 2 ilyen házasság volt, Johann Grassweg Ausztriából és a felesége Franciska Ament Bajorországból, valamint Johann Hilinger Ausztriából.
Hittérítés Zsámbékon 1745-1747

Az 1747-es lélekösszeírás szerint 22 konvertita van Zsámbékon, vagyis más hitről katolikus hitre áttért. Erre magyarázat a 1745-ös lélekösszeírás amelyben 65 kálvinista magyar szerepel, az 1747-es lélekösszeírásban már csak 42 kálvinista magyar van, itt a 22 áttért eredete.

2012. augusztus 11., szombat

Törökbálint 1696

A Magyar Országos Levéltár Urbaria et conscriptiones iratai közt található a UC.63/15-ös összeírás 1696-ból. Az összeírás szerint Törökbálint új lakói adómentesek. A törökbálinti rácokat 1696-ban telepíthették oda a budai jezsuiták. Az összeirásban szerbek és 3 magyar név szerepel: Csongrádi István, Szabó Péter, Szekeres Péter.
Törökbálint 1700

A Pest megyei levéltár Instantiae politicae (Folyamodványok) iratai közt található a budai jezsuiták levele 1700-ból. A levél szerint 1699-ben 39 német telepes érkezett Törökbálintra Ausztriából és Bajorországból.
Törökbálint 1699

Pest megye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztráiban szerepel az 1699.02.12-én tartott gyűlés határozata. Ebben tanúsítványt adtak a budai jezsuitáknak arról hogy Törökbálint népes (lakott) és 4 éve birtokolják már, a dikaösszeíráskor Pilis megyében írták össze.
 Törökbálint 1695

A Pest megyei levéltár közigazgatási iratainak regesztráiban szerepel egy 1695.11.07-én Budán kelt adásvételi szerződés. Ebben Drahosóczy György eladja Törökbálint birtokát a budai jezsuitáknak 200 rajnai forintért.


2012. augusztus 5., vasárnap

Torbágy alapítói : törökbálinti bevándorlók.2

1723-ból van egy másik törökbálinti határper, ahol szerepelnek a Törökbálintról Torbágyra átvándoroltak. A tanúk Torbágyon laktak. A tanúk nevei : Mathias Ernst 25 éves - 17 évig élt Törökbálinton ( továbbiakban TB), Andreas Ritter 32 éves - TB-on élt, Michael Hamer 38 éves - Rákóczi alatt 8 évig TB-on, Mathias Stain 37 év - TB-on élt, Michael Richter 50 éves - 24 évig TB-on, Johann Kaiffer 32 éves - 12 évet TB-on szolgált, Simon Császy 58 éves - TB-on élt, Philipp Kraus 74 éves - TB-on élt Rákóczi alatt, Pangratius Hoffer 26 éves - TB-on élt, Johann Lampecher 26 év - TB-on élt, Johann Jakob Peter 50 év - TB-on élt, Johann Loncz 32 év - TB-on élt.
Torbágy alapítói : törökbálinti bevándorlók.1

Torbágy második német betelepítése során fontos szerepet játszottak a szomszédos Törökbálintról átköltözött német telepesek. Törökbálint egy 1716-os határperében szerepelnek a Torbágyon élő Törökbálintról átköltözött tanúk, akik elmondják azt is mennyi ideig éltek Törökbálinton. A nevek: Philipp Kraus 67 éves Törökbálinton ( ezután TB) élt 1703 előtt, Michael Stanner 44 év - 17 évig TB-on, Mathias Stanner 29 év - 19 év TB-on, Andreas Hausner 38 év - 12 évig TB-on, Johann Jaksics 32 év - 17 évig TB-on, Simon Császti 50 év - TB-on lakott, Johann Kaiffer 70 év - TB-on lakott, Johann Jaksics 40 év - 14 évig TB-on, Aegidius Schilling 76 év - TB-on lakott, Andreas Ritter 30 év - 8 év TB-on, Michael Hamer 32 év - 7 év TB-on, Johann Jakob Peter 50 év - 7 évig TB-on, Johann Loncz 25 év - TB-on lakott.

2012. augusztus 4., szombat

Sebastian Ulzimer és Margaretha Lutz

Sebastian Ulzimer / Ulsamer ( 1721-? ) 1721..01.20-án született a Rastatt melletti Forchheim településen, ez ma Rheinstetten része, Andreas Ulzemer ( 1688 - 1736 ) és Anna Maria Kutter ( 1688 -1750 ) fiaként..
1741.01.09-én vette feleségül Anna Maria Wintert (? -1752 ), aki 1752.06.17-én halt meg Etyeken. Közös gyerekeik, Anna Maria 1745.03.29, Johann Michael 1746.09.22, Margaretha 1748.10.11, Eva 1750.01.16. A gyerekei születésénél feljegyezték, hogy civis, polgár volt.
Sebastian Ulzimer / Ulsamer  Forchheim településről 1752.03.24-én jött el feleségével és gyerekével Etyekre. Felesége halála után vette feleségül Torbágyon Margaretha Lutzt ( 1733- 1792 ) 1752.07.16-án. Margaretha Lutz valószínűleg Michael Lutz ( 1710 - 1775 ) lánya volt, aki 1775.05.18-án halt meg Torbágyon.
A család először 1753.04.08-án jelent meg Etyeken az anyakönyvben Johann Georg fiúk születésekor. 1755.02.17-én született itt Paul fiúk, 1756.10.11-én Margaretha, aki meghalt itt 1756.10.18-án, 1758.03.31-én született Mechtild lányuk.
Az 1757-es etyeki lélekösszeírásban Sebastian Ulzimer 30 éves, Margaretha 24 éves, lányuk Margaretha 7 éves, fiúk Georg 3 éves.
A család 1760.09.09-én már Budaörsön élt, ekkor született Anna Maria lányuk, aki 1761.08.05-én ott halt meg, 1761.11.21-én született itt Maria lányuk, ekkor Sebastian Ulzimer bubulcus vagyis marhapásztor.
1764.08.13-án Budakeszin élnek, ekkor született Johann Michael Ulzimer, szintén itt született Leopold 1766.11.14-én.
1771.03.23-án  Budajenőn élt a család, ekkor született Mathias fiúk, aki itt meghalt 1771.04.01-én, Sebastian Ulzimer foglalkozása pastor - pásztor volt.
Utoljára Perbálon jelentek meg 1772.02.18-án Leopold ekkor halt meg.
Margaretha Lutz 1792.03.10-én halt meg Vörösváron.
Martin Fausler és Barbara Glas

Martin Fausler 1730.11.06-án született a badeni Feldkirch településen Johann Fausler ( 1700 - 1771 ) és Agatha Kiechler ( 1703 - 1756 ) fiaként. A Fausler család 1756-ban már Zsámbékon élt.
Martin Fausler (1730-1788) és Barbara Glas (1738-?) első ismert gyereke Georg 1758.10.24-én született Zsámbékon. A többi Zsámbékon született gyerek: 1761.07.18 Maria Anna, 1764.05.31 Anna Maria, 1766.07.19 Magdalena, 1769.05.25 Barbara, 1771.12.24 Johann.
 Az 1770-es zsámbéki egyházi lélekösszeirásban Martin Fausler 34 éves, Barbara Glas 34 éves, Mária 6 éves. Martin Fausler foglalkozása pásztor volt az összeirásban.
Martin Fausler 1788.05.07-én halt meg Csobánkán.
Michael Ulzimer és Anna Maria Fausler

Michael Ulzimer (1764-1813) 1764.08.13-án született Budakeszin Sebastian Ulzimer ( (1727-?) és Margaretha Lutz (1733 - 1792) fiaként.
Anna Maria Fausler (1764-?) 1764.05.31-én Zsámbékon született Martin Fausler (1730-1788) és Barbara Glass (1738-?) lányaként.
Michael Ulzimer és Anna Maria Fausler 1784.02.12-én kötöttek házasságot Nagykovácsiban, azután Vörösvárra költöztek. 
Vörösváron született közös gyerekeik: 1786.02.22 Margaretha, 1788.10.10 Theresia, 1791.06.05 Anna Maria, 1793.11.12 Joseph, 1794.12.11 Elisabeth, 1796.01.29 Mathias, 1798.10.13 Martin, 1801.05.07 Michael, 1803.12.26 Marianna, 1807.09.08 Elisabeth.
Michael Ulzimer 1813.04.20-án halt meg Vörösváron.

2012. augusztus 3., péntek

Budajenő német telepesei

Budajenő a 1713-as megyei adóösszeirásban először lakott hely. Az 1715-ös Regnicoláris adóösszeirás 22 német telepest sorol fel név szerint. Elég valószinű hogy a 1702-es Telki telepesek átköltöztek Budajenőre, erre utal hogy a 1734-es perben felsorolt 1702-ben Telkiben lakó németek 1715-ben már Budajenőn laknak.
Torbágy második német telepítése 1713

Torbágy elnéptelenedett 1703 után, 1713-as adóösszeirás szerint már lakott. Az 1715-ös Regnicoláris országos adóösszeirás név szerint felsorolja a 23 német telepest.

Pesthidegkút második telepítése 1711

Johann Ignatz Kurtz báró királyi kamarás 1711.07.05-én kötött telepítési szerződést az általa toborzott német telepesekkel 10 családfővel.
A telepesek nevei : Jakob Schenfeldner, Martin Klostermayer, Nicolaus Paur, Andreas Halbwachs, Martin Rohabitz, Mathias Holzinger, Joseph Hueber, Franz Kuhlenhafer, Gottfried Hueber, Andreas Schenfeldner.
Telki első német lakói 1702

A Pest megyei levéltár Processus Terminati anyagában 9 1734 8 jelzettel található meg a Páty és Telki közti 1734-es határper.
Ebben Christian Pamser 52 éves budajenői lakos , Johann Kraiss 54 éves Budajenő, Michael Spomaier 48 év Budajenő, Mathias Ress 44 év Budajenő vallomásában elmondja hogy kuruc háború előtt Telkiben laktak.
Thomas Serececz 43 év Budakeszi elmondja hogy a kuruc háború előtt 1 évvel laktak Telkiben svábok.
Michael Torcz 68 év Budakeszi elmondja hogy a kuruc háború előtt 2 nyarat és 1 telet lakott Telkiben és mások is laktak ott 12 házban.
Pesthidegkút első német telepítése

Az 1701-es adóösszeírás szerint 2 telepes lakta 3 éve, 2 telepes 2 éve, 3 telepes 1 éve lakta.
1703-ban név szerint összeirták őket, sajnos nehezen olvasható, ezért nem biztos minden név.
A nevek : Johann Heinrich Rosentaler, Anton Hatter, Adam Wittmann, Jergl Meiss, Pulf Helzl.
Torbágy első német betelepítése

Az első telepesek 1702-ben kerültek összeirásra 8 colonus és 22 új sváb telepes lakta a falut.
1703-ban név szerint összeirták őket, sajnos nehezen olvasható ezért nem minden név biztos. Joseph Pausinger bíró, Martin Raisch, Michael Leib, Paul Ginder, Martin Wagner, Martin Sreh, Jakob Braun, Sebastian Dner, Philipp Vaner, Mathias Podinger, Jakob Lindenmar, Hans Redl.