2014. január 11., szombat

Johann Paul Teibler postamester

Johann Paul Teibler ( 1699-? ) 1726.08.06-án jelent meg Vörösváron mint hadnagy és mint postamester, 1750.12.16-án szerepel utoljára mint postamester Vörösváron. Első  felesége Anna Katherina Agner ( 1691-1746 ), aki Johann Georg Agner és Barbara lánya volt, ő 1746.01.03-án halt meg Vörösváron. Közös gyerekeik: Kasimir 1722, Theresia 1723, Karl Joseph 1726.08.06 keresztapja Paul Joseph Karl de Schwarzenberg élelmezési tiszt Budán, Franciska Elisabeth 1729.11.19 keresztszülei Franz Xaver Dossetl ercsi pásztor és Maria Barbara de Agner özvegy, Johann Joseph Nepomuk 1731.08.06 keresztszülei Karl Joseph de Schwarzenberg élelmezési tiszt és Barbara. Második felesége Elisabetha Wolf, ő 1744-ben Budán lakott és 1753.05.08-án Budán a Vízivárosban, 1744.05.12 és 1755.04.13 közt volt keresztszülő Vörösváron.
Joseph Teibler nemes

Joseph Teibler ( 1709-? ) nemes egyedül az 1747-es lélekösszeirásban szerepel mint a Postaépület lakója.
Joseph Weixer kocsmáros

Joseph Weixer a Zöldfa kocsma bérlője 1746-ban jelent meg Vörösváron. Felesége Elisabetha Konreich ( 1720-1755 ) 1755.08.21-én halt meg Vörösváron. Gyerekeik: Joseph 1743, Marianna 1746.04.22, a keresztszülei Sebastian Fürch solymári praxator és felesége Anna Kraus, Sebastian 1747.04.27 ugyanazok a keresztszülők, Barbara 1752.05.04 keresztszülei Karl Bauer vörösvári venator és felesége Barbara Löb.


Anton Rath sörfőző

Anton Rath ( 1707-? ) és felesége Anna Maria Püchelmayer ( 1711-? ), az 1747-es lélekösszeírásban szerepel először Vörösváron,  lányukat Franciskát ( 1739-? ) is összeírták. Utoljára 1748.09.23-án szerepelt a vörösvári anyakönyvben.
Vörösvár polgárjog

Néhány vörösvári polgár lett Budán és Pesten, ilyenkor szerepelt a polgárjog elnyerésének ideje, az elnyerő vallása, foglalkozása / státusza , családi állapota, a polgárjogért fizetett összeg. 
1794.01.01-10.17 Martin Templer Buda katolikus házas kerékgyártó 12 forint
1795.04.25 Mathias Templer Buda katolikus házas telektulajdonos 12 forint
1809.06.10 Stephan Nick Pest katolikus házas háztulajdonos 50 forint
1818.05.08 Mathias Elsand Buda katolikus házas telektulajdonos 50 forint 
1841.07.02 Strobelberger Mátyás Buda katolikus házas birtokos 50 forint
1847.04.23 Scheffer Peter Buda katolikus házas mészáros 12 forint

2014. január 8., szerda

Vörösvár feketefenyő erdő

Vörösvár és Piliscsaba közti erdőt a 18.század végén és a 19.század elején a Majtényi család kivágatta, a területet bérbe adták a falusiaknak legeltetésre. A túlzott legeltetés hatására elpusztult a növényzet és eltűnt a talaj, a kőzetek a felszínre kerültek, a 19.század végén dolomitbányák nyíltak a területen. Az elnevezése a Kopárok lett.  A lepusztult területen egyedül a feketefenyőt lehetett telepíteni. A telepítést Karátsonyi Imre kezdte meg 1926-ban az Őrhegyen, a telepítés az 1970-es évekig folyt.

http://szentivanihke.hu/?modul=oldal&tartalom=1186673

2014. január 7., kedd

Esztergom reneszánsz vízgép

A középkorban 1470 körül épült egy zseniális vízemelő gép, amely a Dunából hozta fel a vízet a magasabban fekvő esztergomi várba. A gép a zseniális firenzei reneszánsz polihisztor Leonardo di Camicia műve lehetett, aki a várban lévő vízimalmot alakította át, ő Vitéz János esztergomi érsek meghívására érkezett Esztergomba. A törökök elfoglalták a várat 1543-ban , de a gép tovább működött, Evlia Cselebi török utazó látta működés közben 1663-ban. Amikor 1683-ban visszafoglalták a várat a töröktől elpusztult ostrom közben.
https://www.youtube.com/watch?v=4bp3OX4VRbg

http://mno.hu/migr_1834/csattogo-kos-623975

Az esztergomi vár 1470 körül

Pilis erdei mesterségek

A Pilisben folyt mészégetés, többek közt: Johann Haffner, Johann Grieb, Bartholomeus Gillinger ősapáim is égettek mészt. Folyt szénégetés, kőbányászat, üveggyártás. Bányásztak és árultak dolomitport a vörösváriak a 19.század végétől a 20 század közepéig. A dédapám Tagscherer József is foglalkozott vele. A középkori kolostoroknak halastavaik voltak.
http://szentivanihke.hu/?modul=oldal&tartalom=1185365

2014. január 6., hétfő

Vörösvár 1745

Az 1745-ös vörösvári lélekösszeírásban következők szerepelnek. Az iskolamester és orgonista Johann Schubert Csehországból. A Zöldfa kocsma bérlője a lutheránus Konrad Dittel és szolgái: Heinrich Stöttler, Kaspar Zseitz, Christoph Uhlmer és szolgálólánya: Susana Müllner. A posta két tulajdonosa: dominus Johann Teubler postamester és felesége domina Katherina Agner, Joseph Teubler. A postások: Mathias Woltz, Michael Teer, Leopold Getschler, a szolgálónők: Eva Satler, Teresia Getschler.

2014. január 5., vasárnap

Szentiván betelepítési emléktábla

2009-ben Szentivánon a betelepülés 285-ik évfordulóján emléktáblákat állítottak fel a falu történetének eseményeiről. Az egyik emléktáblán szerepel az első 5 telepes neve, ezek közül: Hans Metzger, Heinrich Metzger, Peter Paxian, Lorentz Eisenkrammer az ősöm volt. 


Kesztölc pálos kolostor

2013-ban régészeti ásatás volt Kesztölcön, a volt pálos Szent Kereszt kolostor területén.
https://btk.ppke.hu/karunkrol/intezetek-tanszekek/tortenettudomanyi-intezet/regeszeti-tanszek/kutatasi-programok/kesztolc-klastrompuszta-palos-kolostor-kutatasi-program-1
Szigetújfalu templom középkori kövei

Az 1770-1773-ban épült szigetújfalui barokk templomba beépítették a középkori ercsi monostor köveit.


2014. január 4., szombat

Vörösvár 1747

Az 1747-es lélekösszeírásban összeírták a taxalistákat és a postaállomás postamesterét és postásait. Taxalisták: nemes Paul Barbácsy, szolgái: Johann Bajer, Johann Holt, Rosalia Biber, Johann Knor pistor-pék, Anton Rath praxator-sörfőző, Georg Staugler molitor-molnár. Joseph Vaixer ad viridem arborem - caupo- Zöldfa kocsma kocsmárosa, szolgái: Johann Golgola, Magdalene Vorgeler. Posta: Paul Taibler postamester, felesége Elisabeth Wolf, nemes Joseph Teibler, Andreas Moser postás, Jakob Braun, Georg Béber, Anton Kort postások, szolgáló Eva Schlatter.