2017. június 30., péntek

2017. június 26., hétfő

Lorenz Csemerics és Elisabeth

Lorenz Csemerics és felesége Elisabeth, 1700.02.15-én Johann fiúk születésekor már Törökbálinton élt. Valószínűleg 1699-ben a települést újratelepítő horvátok közt voltak.
Lorenz Csemerics 1729.02.05-én halt meg Törökbálinton.
Elisabeth Csemerics 1733.03.21-én halt meg Törökbálinton.
az 1700-as születés, Johann Csemerics


2017. június 18., vasárnap

Eberhardzell Szent Maria templom belső 2

Az egyik mellékoltáron Antiokhiai Szent Margitot ábrázoló festmény található.


Eberhardzell Szent Maria templom belső


Szent Maria templom Eberhardzell

Eredetileg a 10.században épült mint várkápolna. Átépült a 12, a 14, a 16, a 18 és a 20.században.
A templomban található Viktor Neideck lovag sírja 1520-ból. A lovag részt vett a német parasztfelkelés leverésében. A templom barokk főoltára és mellékoltárai a 17-18.században készültek.
Eberhardzell barokk városháza

1746-ban és 1747-ben épült a Schussenried apátság megrendelésére, Jakob Emele volt az építész, a mennyezet és a festés Franz Xaver Forchner műve. Eredetileg paplak volt, 1984-ben vette meg a város.


Heinrichsburg

1620-ban építette a kastélyt a  Waldburg család Eberhardzellben.


Eberhardzell címere


Eberhardzell története

Az első említései során volt Eberhardszell, Eberzell vagy Mariazell. Először 1246-ban említik.
1331-ben a von Walsee család eladta a Habsburgoknak. A Habsburgok 1456-ban a plébániát a Schussenried kolostornak ajándékozták. 1803-ban a Rajna jobb partján elszenvedett veszteségeiért cserébe megkapta a Sternberg-Manderscheid grófi család. Itt született 1681-ben Längenmoosban Georg Nothelfer ősapám és 1685-ben Hedelbergben Anna Uhl ősanyám.
A térképen egymás mellett látható Hochdorf, Ummendorf és Eberhardzell.
Fischbach címere
Szent Odilia templom Fischbach

1407-ben említik először. A templom gótikus stílusban épült.


Horn kastély Fischbach

1399-ben a von Essendorf család volt a tulajdonos. Az egyik mellékág a Essendorf zu Horn volt a tulajdonos. 1569-ben kihalt a család férfiágon. 1578-ban Lothar Philipp zu Staufenberg vette meg.
1748-ban a Staufenberg család 160 000 guldenért eladta az Ochsenhausen kolostornak.
1803-ban államosították a kolostort és megvette a kastélyt Metternich herceg. Aztán volt még néhány adásvétel, ma magántulajdonban van. A képen a hátsó épület.
Császárkő

Ez egy fej nélküli halszobor felirattal . 1897-ben állították Fischbachban  I.Vilmos császár születésének századik évfordulóján, az ő uralma jött létre az egységes Németország 1870-ben.
Fischbach

1972 óta Ummendorf része. 1397-ben említik először a települést. Részei: Möselsberg, Rehmoos, a kastély és a Horn tanya.
Az itteni gazdák is résztvettek a német parasztháborúban. A harmincéves háború idején többször kifosztották a falut. 1622 és 1628 közt sokan meghaltak Pestisben, 1632-ben az egész falu leégett. 1748-ban Lothar Philipp Schenk eladta a birtokot az Ochsenhausen birodalmi apátságnak. Möselsbergben született 1727-ben Johann Jakob Nothelfer ősapám.
Hochdorf Szent Márton templom


Hochdorf címere


Hochdorf története

A római időkben is lakott volt, téglagyártás folyt a területén. A vele egyesült Schweinhausen területén álló várban volt 1197-ben Sváb Fülöp király és Irene bizánci hercegnő nászútja.
1975-ben egyesült vele Schweinhausen és Unteressendorf. Itt született 1710-ben Anna Maria Denz ősanyám.
Schweinhausen Nagyboldogasszony templom

1808-ban jött létre a település önálló plébániája, előtte Ummendorf filiája volt.
A templomhajó a 12.században épült román stílusban. A kórus és a torony a 15.század végén épült gótikus stílusban. A templom ablakai 1734-ben és 1735-ben épültek barokk stílusban. A kereszthajó 1922-ben és 1923-ban épült. A keresztre feszítés festménye Joseph Esperlin műve, 1740 és 1745 közt keletkezett. Több értékes gótikus faszobor található a templomban. Van egy gótikus Madonna szobor 1480 körül készült, ez Mutscher egyik követőjének műve vagy Michael Erhart köréből származik.
1515 körül készült egy szoborcsoport, Szent Anna, Szűz Mária és a kis Jézus együtt, ez talán Michael Zeynsler műve.
Schweinhausen vára

A vár egy hegyen épült 640 méter magasan. Schweinhausentől délkeletre 440 méter távolságra.
A 11.században épült, a település birtokosai építették, 1083-ban említették először. 1525-ben elpusztult, 1609-ben a romjaiból Heinrich Truchsess építette Heinrichsburg kastélyát Eberhardzellben.
Schweinhausen címere

A címerben látható egy fekete oroszlán arany háttérrel és egy arany kereszt fekete háttérrel. A fekete oroszlán a sváb hercegekre és a Waldburg családra. Az arany kereszt Rottenburg püspökségre utal.


Schweinhausen története

A település 1975 óta Hochdorf része. 1142-ben Suenhusen vagy Sweinhusen néven említik. A Swein szó jelentése szolga. A 12.században élt ott egy nemesi család Schweinhausen néven. 1124-ben említik Heinrich von Schweinhausent egy iratban. 
1197-ben Sváb Fülöp király tulajdona a település. A felesége, a bizánci  Irene többször tartózkodott a várban. Késöbb megszerezték a települést és a várt a Habsburgok. 
1520-ban megkapta Truchsessen von Waldburg. A 15.században leromlott a vár állapota, a 17.században lebontották és belőle épült meg Heinrichsburg kastélya és kápolnája Eberhardzellben. 
1582-ben a Waldburg család épített egy vámállomást a település és Biberach szabad királyi város határán. Schweinhausen Ummendorf plébániája filiája volt egyházjogilag. 
Itt született 1767-ben Aloysius Nothelfer ősapám. 

2017. június 3., szombat

1741.június.27 Nagykovácsi

A nagykovácsi születési anyakönyvbe a következő latin szöveget írta a pap
Joannes Remigius Berger cum sua uxore Anna Dorothea et Joannes Elich item Joannes Josephus Pulbach publice in Ecclesia professionem fidei orthodoxia deposuerunt abjurando heretim Martini Lutheri item Christina Elich et Elisabetha Pulbach 
A szöveg lényege a következő, a felsorolt három házaspár nyilvánosan a templomban megvallotta az igaz katolikus hitet és esküvel megtagadta Martin Luther eretnekségét. 
Remigius Bergert megtaláltam Stefan Stader német kivándorlásról szóló könyvében. Remigius Berger Hessenből , egy Altenhasslau településről Gelnhausen közeléből 1741-ben vándorolt ki Magyarországra feleségével és két gyerekével. Sajnos Joseph Pulbach nem található meg a könyvben.
Valószínűleg együtt jöhetett a három család Hessenből 1741-ben és együtt tértek át a katolikus hitre. 
Johann Joseph Pulbach és Elisabeth

Elisabeth ( 1714 - 1785 ) első férje egy Bingenmann vezetéknevű ősöm volt, aki valamikor 1741 előtt meghalt, tőle született Anna Maria Bingenmann ( 1735 - 1792 ) ősanyám,  a második férje Johann Joseph Pulbach ( 1718 - 1770 ) volt, valószínűleg Hessen tartományban éltek és evangélikusok voltak, 1741-ben vándoroltak ki Nagykovácsiba. 
1741.06.27-én ők és még két család Nagykovácsiban áttért a katolikus hitre. Nagykovácsiban születtek a közös gyerekeik. 
Joseph Pulbach 1770.05.10-én halt meg Nagykovácsiban.
Elisabetha 1785.03.01-én halt meg Nagykovácsiban. 

Jakob Schmidinger és Anna Maria Bingenmann

Jakob Schmidinger 1726 körül született Belgrádban ( a város 1717 és 1739 közt osztrák terület volt ), 1753-ban a házasságkötés idején Budán, a Tabánban élt.
Anna Maria Bingenmann 1735 körül született, az apja nevét nem ismerem, az anya Elisabeth ( 1714 - 1785 ) második férje Johann Joseph Pulbach ( 1718 - 1770 ) volt, valószínűleg Hessenből származott a család és evangélikus volt. 1741-ben vándoroltak ki Nagykovácsiba.
1741.június.27-én  a család és még két evangélikus család Nagykovácsiban áttért a katolikus hitre.
Jakob Schmidinger és AM Bingenmann 1753.01.25-én házasodtak össze Nagykovácsiban, a férj cipész volt. Ezután vándorolt a család. 
1754.02.01-én Maria Elisabeth lányuk születése idején Budajenőn éltek, 1756.09.17-én Christina lányuk születése idején a Tabánban. 1762 és 1766 közt Piliscsabán, itt született 1762.03.13-án Anna Maria, 1764.10.18-án Joseph. 1766-tól halálukig Szentivánon élt a család. Az első itt született gyerek Kunigunde 1766.09.22-én született.
Jakob Schmidinger 1780.06.12-én halt meg Szentivánon.
Anna Maria Bingenmann 1792.03.31-én halt meg Szentivánon.
Michael Engert és Christina Schmidinger

Michael Engert 1745.04.15-én született Szentivánon, Jakob Engert ( 1714-1784 ) és Maria Weirauch ( 1717 - 1765 ) fiaként. 
Christina Schmidinger 1756.09.17-én született Budán, a Tabánban, Jakob Schmidinger ( 1726-1780 ) és Anna Maria Bingenmann ( 1735-1792 ) lányaként. 
Michel Engert 1769.06.29-én vette feleségül Rosalia Erlicht Szentivánon, aki 1737.04.21-én született Vörösváron Andreas Erlich és Regina Lack lányaként. 
Rosalia Erlich 1779.07.28-án halt meg Szentivánon. 
Michael Engert és Christina Schmidinger 1779.09.30-án házasodott össze Szentivánon.
Michel Engert 1810.10.28-án halt meg Szentivánon.
Christina Schmidinger 1815.04.07-én halt meg Szentivánon.